co se dozvíte

na přednáškách

Domů     Co se dozvíte      Jak probíhají     Podmínky     O mě     Galerie     Kontakt     Reference     Odkazy

 
 

    Přednášky trvají 60 minut a jsou rozděleny do dvou částí. Při přednáškách kladu důraz na co nejužší kontakt dětí se psy. Děti si tak mají možnost ověřit, jak pes reaguje na jejich chování.

V první části ukazuji, jak se chovat ke psům, aby nám rozuměli. Snažím se, aby posluchači dokázali správně vyhodnotit signály, které pes vysílá. Ukazuji, jak pes reaguje na intonaci, mimiku  a gesta. To, co by si měli posluchači z této části odnést, je schopnost správně reagovat při setkání se psem. 


   V druhé části si povídáme o výcviku a práci psů asistenčních, terapeutických a  vodicích.

    Po skončení přednášky se zpravidla rozběhne neřízená diskuze, které se účastní nejen děti, ale i dospělí, kteří měli možnost přednášku shlédnout.

 

Domů     Co se dozvíte      Jak probíhají     Podmínky     O mě     Galerie     Kontakt     Reference     Odkazy

    Bezpečnost je zaručena tím, že psi, kteří mě na přednášky doprovázejí pravidelně již několik let pracují jako canisterapeutičtí psi u dětí s autismem a u lidí s mentálním, případně i tělesným postižením.