Jak přednášky

o psech probíhají

Domů     Co se dozvíte      Jak probíhají     Podmínky     O mě     Galerie     Kontakt     Reference     Odkazy

 
 

Každá pednáška je přizpůsobena věku posluchačů.Přednáška o psech pro žáky na základních školách


    Děti si prakticky vyzkoušejí, jak jejich chování ovlivňuje reakce psa. Učí se rozpoznat, co pes vyjadřuje řečí těla. Povídáme si o potřebě výchovy a výcviku rodinného psa - společníka.

 
Děti mají možnost se seznámit s výcvikem psů pro klienty se speciálními potřebami a s ukázkami jejich práce. Jsou do práce se psy aktivně zapojeny, což zintenzivňuje jejich pocity z přednášky a navíc se v modelových situacích ocitají v pozici člověka       s handicapem (nevidomí, vozíčkáři) a mají tak možnost prožít pocity, jaké zažívají tito lidé a pochopit jakou pomocí je pro ně speciálně vycvičený pes.
Přednáška o psech pro děti v mateřských školách


    Tyto přednášky jsou postaveny z větší části na
přímém kontaktu dětí se psy, tak aby dokázaly udržet pozornost. Verbální informace obsahují jen základní a stručné údaje o tom, jak se chovat ke psům a jak psi mohou pomáhat. Je překrásné pozorovat, jak se počáteční obavy některých dětí ztrácí a na konci přednášky se takřka perou o možnost psa pohladit, nebo mu dát pamlsek.


Přednášky o psech pro širokou veřejnost


    Přednášky se konají na pobočkách Městské knihovny v Praze,
v klubech seniorů a v mateřských
centrech. V letních měsících pořádám přednášky na dětských táborech. Spektrum posluchačů a jejich znalostí na těchto přednáškách je velmi různorodé a díky tomu se jednotlivé přednášky liší. Často se některé téma stane zdrojem spontánní, předem neplánované diskuze. Prostřednictvím psa dochází ke sbližování posluchačů. Přítomnost psa přispívá k jejich pozitivnímu vyladění a navozuje téma ke komunikaci. Proto přednášky mají význam nejen vzdělávací, ale i společenský.
Přednášky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků


    V rámci bloku přednášek “Alternativní terapeutické
techniky” vysvětluji význam canisterapie u klientů se speciálními potřebami. Podrobně se zabývám rozdíly canisterapie u klientů s různým postižením, u seniorů a u seniorů s demencí.

    Dále se věnuji problematice výběru a přípravy psa pro canisterapii. Ani v těchto přednáškách nechybí praktické ukázky se psy.

 

Domů     Co se dozvíte     Jak probíhají     Podmínky     O mě     Galerie     Kontakt     Reference     Odkazy